Köp Levitra online

Marknadsfördes sedan 2003, det tyska läkemedelsföretaget Bayer, grundat 1863, producerar Levitra. Marknadsföringen har godkänts och godkänts i Europa av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och i USA av Food and Drug Administration (FDA).

köp Levitra

För män i alla åldrar som lider av erektil dysfunktion, dvs. som har svårt att uppnå eller upprätthålla en erektion som kräver samlag, har denna muntliga behandling utvecklats för att främja eller möjliggöra erektion.

Levitra är en Viagra-liknande behandling som syftar till att behandla erektil dysfunktion i samband med det fenomen som kallas impotens. Impotens är när en person inte kan uppnå en erektion av penis, eller bara under en mycket kort tid, vilket i hans eller hennes sexuella liv inte ger full tillfredsställelse. En erektion måste förekomma regelbundet och ihållande hos män som ändå är i upphetsningstillstånd och som inte har ett libido-problem för att identifieras som erektil dysfunktion.

Levitra är välkänt och vanligt på marknaden, liksom Viagra. Först och främst är dess fördel jämfört med andra märken och konkurrenter att den fungerar snabbare och mer effektivt. I själva verket är det bara 25 minuter efter att det är möjligt att uppnå en erektion. Det är därför mindre nödvändigt att förutse ögonblicket för samlag, vilket gör det möjligt att vara mer spontan.

Levitra är en effektiv behandling för denna erektil dysfunktion, en behandling som gör att penis kan bli stel varje gång den används. Men i det långa loppet botar det inte, så mannen måste ta Levitra för att få erektion varje gång han har sex.

 Klicka här för att köpa Levitra online

* Vi rekommenderar att du köper Levitra online via detta licensierade apotek, du ser till att du får det bästa priset på marknaden och ett gratis recept.

Levitra Dosering


Denna erektilstimulator är inte ett botande läkemedel och måste användas dagligen under en viss tidsperiod. Det är ett piller som kan tas på begäran, med lite vatten, med eller utan mat (mellan eller efter måltider), cirka 25 till 60 minuter före samlag. Tabletten ska tas på tungan för den munsmältningsbara versionen och får lösas upp utan att svälja någon vätska.

Mannen måste väckas och / eller stimuleras sexuellt vid tidpunkten för samlag för att främja närvaron av en erektion av penis. För att garantera läkemedlets effektivitet är det absolut nödvändigt att det används. Tre faktorer måste tas i beaktande för att upprätthålla en långvarig erektil effekt: att vara lugn, begränsa alkohol- och fettkonsumtion och att vara påverkad av sexuell upphetsning.

Levitra användning

Beroende på personens hälsotillstånd, orsaken till erektil dysfunktion och dess svårighetsgrad är olika doser möjliga. Den första dosen är 2,5 mg. Detta gäller första gradens erektil dysfunktion, som främst gäller deprimerade patienter som kan upprätthålla en måttlig till dålig erektion, men som finner att det kan finnas relativt regelbunden sexuell dysfunktion och / eller kortvarig erektion.

Den andra dosen är 5 mg. Denna dos påverkar personer som lider av låg impotens. Återkommande erektil dysfunktion: i detta sammanhang kan personen inte uppnå en normal erektion, men erektioner kan förekomma ibland, även om de är sällsynta och av kort varaktighet. Observera att äldre män sannolikt också kommer att få denna dos i befolkningen. För riskpatienter rekommenderas denna dos också för att bedöma deras tolerans mot Levitra och för att introducera dem för denna behandling.

10 mg är den tredje dosen. Denna dos är avsedd för mild erektil dysfunktion, vilket drabbar mycket emotionella män som inte alls kan få erektion. För män som lider av andra sjukdomar kan det också användas.

20 mg är den fjärde dosen. Det drabbar människor med allvarliga, kroniska och systemiska dysfunktioner. Ofta är orsaken tvåfaldig, organisk och psykologisk. Män är ofta män som är mycket känslomässiga och stressade, eller som har genomgått operation eller har drabbats av en sjukdom eller en kombination av flera av dessa faktorer.

Försök inte öka dina doser på egen hand, se till att de föreskrivna doserna respekteras. Din läkare kommer att ge dig den dos som är bäst för dig: det är ett misstag att ta en dubbel dos och tänka att det kommer att förlänga eller stelna erektionen. Ökning av dosen har ingen effekt på att förlänga erektionen av penis i några minuter. Men om du upptäcker att det inte fungerar eller om du inte är nöjd med erektionen, prata med din läkare och han eller hon kan vägleda dig till en högre dos vid behov och utan risk.

Läs mer

Levitras verkningsmekanism


Du måste först förstå den fysiologiska mekanismen som aktiverar erektion av penis för att förstå hur denna erektionsstimulator fungerar. Detta är en hemodynamisk operation, det vill säga det är en omfördelning av blod. Dålig blodtillförsel till penis orsakar erektil dysfunktion.

När det stimuleras i penis frigörs kväveoxid (NO) i corpus cavernosum (erektilkroppar placerade sida vid sida på baksidan av penis), vilket ökar koncentrationen av cykliskt guananosinmonofosfat (cGMP) genom en enzymatisk aktiveringsmekanism (guanylat cyklas), en organisk molekyl som slappnar av de släta musklerna i corpus cavernosum och främjar blodcirkulationen.

Levitra-operation

Fosfodiesteras typ 5 (PDE5), ett annat enzym som produceras i kroppen, bryter dock ner cGMP och förhindrar därmed blodflödet till det manliga könet. Under livet förändras detta enzym, varför äldre män lider mest av impotens.

Som sildenafil, tadalafil och avanafil (respektive de aktiva substanserna i Viagra, Cialis och Spedra), vardenafil gör det möjligt att lokalisera och försämra effekten av detta enzym som är ansvarig för "nedbrytningen" och möjliggör således en "vasodilator" -åtgärd, dvs. genom att koppla av fartygen.

Tack vare denna teori om handling tillåter Levitra dig att få en erektionsfunktion som spontant framkallas av sexuell upphetsning och en mer intensiv och ihållande erektion.

Den sista punkten, som förklarar att den aktiva ingrediensens verkan möjliggörs genom nödvändig sexuell stimulering, är viktig att förstå. Dessa signaler kommer att orsaka en erektil mekanism som leder till en ökning av blodflödet i penissystemet:

 • CGMP skulle se en ökning av deras koncentration.
 • De slappnar av corpus cavernosum (de släta musklerna).
 • Blod flyter in och sväljer den svampiga kroppen, vilket ökar storleken på penis.
 • Penisens vener är komprimerade, vilket vanligtvis låter blod rinna ut ur penis. Blodtrycket ökar och orgasm uppstår när venerna inte längre kan göra sitt jobb.
 • Fenomenet vänds vid tidpunkten för utlösning med uppkomsten av PDE5-enzymer som dödar cGMP-enzymerna och därmed gör det möjligt att återställa venös retur. Blodet evakueras, de släta musklerna dras samman och penis blir mjuk igen.

Låt oss fokusera på dess aktiva ingrediens: Vardenafil.

Vardenafil, eller vardenafilhydroklorid, en molekyl patenterad av laboratoriet. Bayer är den aktiva ingrediensen i Levitra. Det är en molekyl som, genom att bryta ner cGMP, hämmar PDE5, det enzym som utvecklas och är ansvarigt för att dra åt muskelväggarna i kärlen i manliga könsorgan.

Med andra ord sänker vardenafil aktiviteten för detta enzym vilket möjliggör en ökning av cGMP-nivåerna i corpus cavernosum, vilket stimulerar blodtillförseln till penis och gör att penis härdar under sexuell upphetsning.

Tack vare tidigare sexuell upphetsning främjar detta enzym erektilsystemet i cirka 5 timmar och verkar inte på hjärnan eller sexuell aptit. Om bristen på sexuell lust är orsaken till impotens, är lösningen inte ett erektionsstimulerande medel.

 Köp Levitra till bästa pris

* Med detta giltiga recept kan du köpa Levitra inom 24 timmar och få det hemma!

Köp Levitra på apoteket?


Att köpa Levitra online på en digital portal är möjlig. Du kan dock stöta på "billiga Levitra online". Om du inte är säker på vad du letar efter är det ofta en förfalskad produkt och kan därför hota ditt välbefinnande. Köp Levitra från ett licensierat onlineapotek, med ackrediterade läkare, för att förhindra risker i samband med dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Levitra på denna webbplats!

# Levitra
LEVERERAD AV BAYER
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset varierar från 91,30 € till 507,30 €.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Officiell Levitras webbplats

Risker, faror och biverkningar av Levitra


Listor över möjliga biverkningar har sammanställts frekvent baserat på resultaten från kliniska prövningar. Det bör noteras att resultaten är mer benägna att uppträda under det vanliga indexet på 25 hos personer med ett kroppsmassindex (BMI).

De vanligaste biverkningarna (rapporterade av 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk (huvudvärk)

Frekventa biverkningar (1 till 10 användare av 100):

 • Känslor av yrsel
 • Nästäppa
 • Dyspepsi

Efter flera doser kan mycket normala och regelbundna biverkningar försvinna och kan inte resultera i att läkemedlet avbryts, även om en dosreduktion kan vara lämplig beroende på förekomst och svårighetsgrad.

Levitra komposition

Sällsynta biverkningar (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare):

 • Allergiskt ödem, angioödem
 • Sömnstörningar
 • Sömnighet
 • Parestesi
 • Dysestesi
 • Synproblem
 • Okulär hyperhemia
 • Nedsatt färgfärg
 • Ögonsmärta och obehag
 • Fotofobi
 • Tinnitus
 • Hjärtklappning
 • Takykardi (ökad hjärtfrekvens)
 • Dyspné (andningssvårigheter)
 • Nästäppa
 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Gastrit
 • Buksmärta och mag-tarmsmärta
 • Diarre
 • Kräkningar
 • Illamående
 • Torr mun
 • Transaminashöjd
 • Erytem
 • Ryggont
 • Förhöjning av CPK (kreatinfosfokinas i blodet)
 • Myalgi (muskelsmärta)
 • Ökning av muskeltonus och kramper
 • Långvarig erektion
 • Känsla av obehag

Sällsynta biverkningar (1 av 1000 till 1 av 10000 patienter):

 • Konjunktivit
 • Allergisk reaktion
 • Ångest
 • Synkope
 • Konvulsion
 • Amnesi
 • Ökat intraokulärt tryck
 • Ökad tårutsöndring
 • Hjärtinfarkt
 • Ventrikulär takyarytmi
 • Angina pectoris
 • Hypotoni
 • Högt blodtryck
 • Epistaxis
 • Förhöjning av gamma-glutamyltransferaser (leverenzymer)
 • Ljuskänslighetsreaktioner
 • Priapism
 • Bröstsmärta

För vissa andra PDE 5-hämmare har en risk för priapism identifierats, så det bör föreslås som en risk. Om erektionen varar mer än 4 timmar ska patienten söka en lösning från sin akutläkare. Detta kommer att bidra till att penis skadas. Kliniska prövningar antyder att det kan finnas andra potentiella faror, vars prevalens har varit obestämd och inte kan mätas med en PDE-hämmare.5 Risken för dessa faror är inte känd:

 • Icke-aterosklerotisk främre ischemisk optisk neuropati (NOIAN)
 • Visuella avvikelser
 • Plötslig dövhet (hörselnedsättning)
 • Hematuri
 • Blödning av penis
 • Hemospermi

Förekomsten av något av dessa resultat skulle kräva medicinsk konsultation i en nödsituation. Äldre patienter (över 65 år) kommer att uppleva en högre förekomst av migrän (16,2% mot 11,8%) och yrsel (3,7% mot 0,7%) jämfört med 20 mg-dosen. Personer med en hypertonihistoria är mer benägna att uppleva en biverkning som yrsel.

Varningar och kontraindikationer för användning

Levitra ska användas med försiktighet, särskilt hos personer med risk. Levitra ska användas med försiktighet, särskilt hos personer med risk. Det bör vara föremål för varierande övervakning och till och med fullständigt förbud, beroende på sammanhang och fysisk hälsotillstånd. Din läkare kommer att vara bäst för att varna dig och informera dig om möjliga risker, vilka åtgärder som ska vidtas och de punkter som ska övervakas.

Lär dig mer om biverkningarna av Levitra. För att avgöra om du vill köpa Levitra billigt online kan läkaren utföra en fullständig läkarundersökning, inklusive en hjärtundersökning. Hos personer som är överkänsliga mot Levitras aktiva ingrediens, vardenellin och ett av dess kända hjälpämnen, är Levitra initialt kontraindicerat.

Individer som har haft någon av följande sjukdomar eller patienter med någon störning är också kontraindicerade och bör inte ta Levitra inom något av följande områden:

 • svår leversjukdom
 • svår njursjukdom
 • svår hjärtsvikt, kärlkramp (kärlkramp)
 • hypotensiva människor
 • personer med synproblem, inklusive retinal sjukdom, synförlust i ett öga och andra synproblem.
 • personer för vilka låg fysisk aktivitet rekommenderas och för vilka sexuell aktivitet kan utgöra en fara.
 • anatomiska abnormiteter i penis eller personer som är mer benägna att utveckla priapism

Slutligen förbjuder följande läkemedelsinteraktioner användningen av Levitra, eftersom läkemedlets effektivitet eller Levitra i sig kan påverkas och minskas:

 • Användning av andra enzymhämmare (CYP3A4) hos män över 75 år. I synnerhet bör personer som använder antivirala medel som en del av HIV-behandlingen, såsom ritonavir och indinavir, inte köpa Levitra online med rabatt.
 • Nitratinnehållande behandling som särskilt används för att behandla hjärtsvikt och angina pectoris.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner är förändringar i styrkan hos ett läkemedel på grund av intag av flera läkemedel samtidigt. Förutom förändrad styrka kan hälsorisker rapporteras vara skadliga för patientens liv. Det är därför viktigt att känna till läkarens medicinska profil. Det finns en ganska mångsidig lista över läkemedelsreaktioner som påverkar denna PDE-hämmare5:

Levitra komposition

Nitrat vasodilatorer:

Nitrater eller nitratföreningar, som båda är vasodilatatorer, har samma verkningssätt som Levitra, så att blanda dem är mycket riskabelt. Detta kan till exempel leda till hypotoni eller andra allvarliga hälsoproblem. Nitrater kan också användas som hjärtbehandling:

 • Nitroprusside
 • Nitrin, nitrater, trinitrin
 • Linsidomin
 • Molsidomin
 • Nicorandil

Vardenafil kan störa andra vasodilatatorer, såsom aptitförstärkande läkemedel som poppers eller snappers, vilket kan orsaka biverkningar som yrsel, dåsighet eller svimning. Anledningen är att dessa läkemedel sänker blodtrycket.

Alfa-blockerande medel:

För att sänka blodtrycket administreras dessa läkemedel, vilket också kan störa och inducera symtomatisk hypotoni. För att kunna köpa billig Levitra online måste patienter som får denna typ av behandling vara hemodynamiskt stabila. De som administreras efter prostata adenom är exempel på detta. Detta är också fallet med kalciumblockerare.

Behandlingar för impotensproblem

Det rekommenderas inte att ta mer än ett läkemedel samtidigt för att behandla erektil dysfunktion, eftersom detta kan leda till allvarliga biverkningar. Det finns Levitra-motsvarigheter, inklusive Spedra, Viagra, Cialis och andra.

Enzymhämmande ämnen:

Levitra kan inte kombineras med läkemedel som fungerar genom enzymatiska interaktioner:

 • Antivirala medel
 • Antiretrovirala medel (för hiv: nelvinafir, saquinavir, indinavir, atazanavir, efavirenz)
 • Antibiotika (klaritromycin, erytromycin, telitromycin, rifampin)
 • Vissa antidepressiva medel (som de som består av nefazadon
 • Svampmedel som består av ketakonazol, itrakonazol, vorikonazol

Vissa ämnen bryter ner vardenafil i kroppen:

 • Karbamazepin (antikonvulsiv)
 • Fenobarbital (sömnstörningar eller ångest)
 • Bosentan (högt blodtryck)

Om du tar andra läkemedel och inte är säker på riskerna med dessa tabletter, läs bipacksedeln eller kontakta professionell rådgivning.

Läs mer

Levitra: Vanliga frågor


Levitra 5 mg

 • För 4 surfplattor är priset 99,05 €.
 • För 8 surfplattor är priset 183,79 €. (Du sparar 14 €)
 • För 12 surfplattor är priset 254,29 €. (Du sparar 43 €)
 • För 16 surfplattor är priset 271,79 €. (Du sparar 124 €)
 • För 20 surfplattor är priset 326,79 €. (Du sparar 168 €)
 • För 24 surfplattor är priset 370,79 €. (Du sparar 224 €)
 • För 28 surfplattor är priset 414,79 €. (Du sparar 279 €)
 • För 32 surfplattor är priset 447,79 €. (Du sparar 345 €)

Levitra 10 mg

 • För 4 surfplattor är priset 111,29 €.
 • För 8 tabletter är priset 188,29 €. (Du sparar 34 €)
 • För 12 tabletter är priset 265,29 €. (Du sparar 69 €)
 • För 16 surfplattor är priset 320,29 €. (Du sparar 125 €)
 • För 20 surfplattor är priset 353,29 €. (Du sparar 203 €)
 • För 24 surfplattor är priset 397,29 €. (Du sparar 270 €)
 • För 28 surfplattor är priset 441,29 €. (Du sparar 338 €)
 • För 32 surfplattor är priset 485,29 €. (Du sparar 405 €)

Levitra 20 mg

 • För 4 surfplattor är priset 128,79 €.
 • För 8 tabletter är priset 211,29 €. (Du sparar 46 €)
 • För 12 surfplattor är priset 287,29 €. (Du sparar 99 €)
 • För 16 surfplattor är priset 342,29 €. (Du sparar 173 €)
 • För 20 surfplattor är priset 364,29 €. (Du sparar 280 €)
 • För 24 surfplattor är priset 408,29 €. (Du sparar 364 €)
 • För 28 surfplattor är priset 452,29 €. (Du sparar 449 €)
 • För 32 surfplattor är priset 507,29 €. (Du sparar 523 €)

Levitra 10 mg OD

 • För 4 surfplattor är priset 91,30 €.
 • För 8 tabletter är priset 151,80 €. (Du sparar 31 €)
 • För 12 tabletter är priset 201,30 €. (Du sparar 73 €)
 • För 16 surfplattor är priset 261,80 €. (Du sparar 103 €)
 • För 20 surfplattor är priset 320,29 €. (Du sparar 136 €)
 • För 24 surfplattor är priset 347,79 €. (Du sparar 200 €)
 • För 28 surfplattor är priset 423,59 €. (Du sparar 216 €)
 • För 32 surfplattor är priset 476,30 €. (Du sparar $ 254)
Det är inte tillrådligt att dricka alkohol eftersom alkohol kan öka symtomen på erektil dysfunktion.
Förvara den på en säker och torr plats vid rumstemperatur. Förvara den utom räckhåll för barn. Kom också ihåg att förvara den i originalförpackningen och inte på ljuskällor.
Detta läkemedel innehåller följande ingredienser: vardenafil, krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid.
Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Ja, körning är tillåten. Kör dock inte om du märker några biverkningar som kan påverka din körning.
Du kan köpa Levitra online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.